W odpowiedzi na liczne zapytania i sugestie ze strony naszych klientów postanowiliśmy z początkiem przyszłego półrocza wprowadzić do oferty mały prefabrykowany schron betonowy naszej produkcji. Będzie się charakteryzował pojemnością od 4 do 6 osób , możliwością instalacji do 3m pod powierzchnią ziemi, kompletnym wyposażeniem oraz wieloma usprawnieniami dla użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny i łatwości instalacji. Szczegóły wkrótce.