Rozwiązania naziemne w dużej części bardziej mieszczą się w definicji ukrycia niż schronu. Są bardziej narażone do czynnik zewnętrzne, z założenia są to rozwiązania zakładające krótki czas pobytu w nich w związku z tym nie posiadające anie dużej ilości miejsca ani komfortu oferowanego przez schrony podziemne. Dodatkowo tych schronów nie ukryjemy przed agresorem ,co jednak nie znaczy, że łatwo się będzie do nich dostać oraz zabierają miejsce w obiekcie, działce oraz w przypadku zawalenia budynku w którym schron się znajduje mogą zaistnieć komplikacje przy próbie wyjścia.  Ich plusami jest zazwyczaj cena , szybkość montażu , szybkość dostępu do nich dużych grup oraz często brak czynnika psychologicznego związanego ze strachem przed pobytem pod ziemią. Schrony tego typu są zazwyczaj stosowane na terenach przedsiębiorstw bądź innych obiektów gdzie może zajść potrzeba szybkiego ukrycia dużej ilości osób przez krótki czasu. W ofercie posiadamy sprawdzone rozwiązania firm z USA, Polski , Finlandii oraz Izraela w związku z czym jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde zapytanie ze strony klienta.